Jak psát texty


Základní pravidla pravopisu českého jazyka

Nejen práce copywritera vyžaduje důkladnou znalost pravidel českého jazky

Zkratky - jednotlivých slov, jednotek nebo akademických titulů se používají pokud jde o zažitý výraz s tečkou těsně za zkratkou. (aj., apod., atd., DrSc., CSc.) Následuje-li za zkratkovou tečkou dvojtečka, sází se také bez mezery, přímo za tečku. U spojených zkratek se sází zúžená mezislovní mezera. Na začátku věty se spojená zkratka nahrazuje celým výrazem. Iniciálové zkratky (tj. zkratky z velkých počátečních písem spojených slov názvů, organizací a různých intitucí) se sázejí verzálkami bez tečky. (OSN, NATO, OPEC, ODS, ČR)

Čísla - nižší číselné údaje se vajdřují v sazbě slovně. Výjimku tvoří pouze letopočty, data a spojení čísel se zkratkami. (100 m, 50 mm).

Telefonní čísla - sázejí se ve skupinách po 2-3 číslech se zúženou mezernicí tloušťky tečky. Zásadně se nesmějí dělit do dvou řádek. Trojmístné 158, čtyřmístné 12 34, pětimístné 12 345, šestimítné 12 34 56, sedmimístné 12 34 56 7, atd.

Datum - den je vždy vyjádřen arabskou číslicí, měsíc buď slovně, nebo arabskou či římskou číslicí s tečkou, letopočet se zásadně sází, bez vynechávání prvního dvojčíslí, výjimku tvoří pouze určitá spojení (Nagano 98). Datum vyjádřené pouze čísly se nesmí dělit do dvou řádek (1.7.1998).

Čas - hodiny a minuty jsou od sebe odděleny tečkou bez mezer (12.00 hodin). Sekundy se oddělují od minut dvojtečkou, desetiny sekund od celých sekund čárkou (19:26,3 min.). U sportovních výkonů vyjářených časem se hodiny od minut a minuty od sekund oddělují dvojtečkou (18:56:13 hodin).

Peněžní hodnoty - značky peněžních měn Kč (Kč většinou až za číslo sumy), DM apod. se sázejí před číslo sumy, je-li uvedeno s desetiným číslem. Pokud je číslo celé, klade se značka měny za číselné označení nebo se dává před označení celých peněžních částek s desetinou čárkou a pomlčkou. (cena Kč 15,20; cena 500 Kč)

Předložky - jednohláskové neslabičné předložky K, k, S, s, V, v, Z, z, slabičné O, o, U, u, a spojky I, i, A, nesmějí být na konci řádky. Výjimku tvoří spojka a (pozor - ne verzálka). U ostatních předložek jsou možné výjimky pouze v úzké sazbě (do 25 liter)*.

Spojovník (divis) - používá se k označení dělění slov nebo jako spojovací znaménko ve složených výrazech. Při dělění se sází těsně k poslednímu písmenu první části děleného slova. Při použití jako spojovací znaménko se sází bez mezer. (Praha 10-Strašnice, slovník česko-anglický).

Interpunkční znaménka - tečka a čárka se sázejí těsně za poslední písmeno slova. Dvojtečka, středník, vykřičník a otazník se oddělují od slova jedním bodem do velikosti písma 1 cicera, od 1 do 2 cicer dvěma body. Pokud má tento znak nálitek, od slova se dále neodděluje.

Tři tečky - nahrazují na začátku nebo na konci věty nevyslovený text, uprostřed věty nahrazují řeč vzrušenou, neplynulou. Za slova i mezi tečky se vkládá poloviční slovní mezernice.

Apostrof (odsuvník) - označuje se jím vypuštění, odsunutí nějaké hlásky, zejména na konci slova a sází se zásadně znakem apostrofu, nikdy ne obrácenou čárkou. Přisazuje se těsně ke slovu. Někdy se také apostrof používá k označení zkráceného letopočtu, ato v novoročenkách, na plakátech, popř. jiných akcidenčních tiskovinách jako součást typografické úpravy (rok '98).

Pomlčka - naznačuje větší přestávku v řeči nebo od sebe výrazně odděluje části textu; významově je rovna čárce, a tedy i vložená část věty se jimi dá oddělit. Nesmí jí začínat nová řádka (výjimku tvoří přímá řeč). Nezaměňovat se spojovníkem. Nesprávné je také její použití místo znaménka mínus, protože obraz neodpovídá šířce znaménka plus (+).

Uvozovky - sázejí se těsně k výrazu nebo větě, které uvozují. V češtině se používají uvozovky „“ nebo »« vždy jednotlivě v celém díle, článku apod. V cizojazyčné sazbě je nutno dbát pravidel příslušného jazyka. Ve smíšené sazbě se řez uvozovek řídí podle řezuprvního slova. Pokud je uvozena celá věta sází se tečka před uvozovku, v případě, že se uvozuje pouze jedno slovo nebo část věty, sazí se tečka za uvozovku.

Závorky - dávají se do nich části textu, které jsou do věty volně vloženy a nejsou její přímou součástí. V hladké sazbě se používají závorky oblé (), hranté [] a výjmečně složené (svorky) {}. Dává-li se do závorek celá věta, sází se tečka uvnitř závorek, pokud je v závorce pouze část věty, sází se tečka až za závorku.

Značka § (paragraf) - sází se bez tečky a odděluje se od čísla zúženou neměnnou mezernicí.

Znak & (et) - se používá ve firemním označení, kde je obyčejně spojkou dvou jmen ve významu spojky a. Z obou stran se odděluje zúženými neměnnými mezernicemi.

Hvezdička a křížek (* †) - znaménka pro narození a umrtí (hvězdička se používá též při odvolání textu) - se od letopočtu, popř. od jména oddělují zúženou mezernicí. (*1926, † 1998)

Procento, promile (%,‰) - oddělují se od slova zúženou nemšnnou mezernicí, pokud jdo o samotný výraz. V případě spojení slova s číslem do jednoho výrazu se tyto značky sázejí bez mezery.

Stupeň - v označení teploty se sází
a) –10° (mínus deset stupňů - minus a číslice 10 dohromady, stupeň je oddělen zúženou mezerou)
b) –10°C (minus deset stupňů Celsia - supeň Celsia se sází jako jeden výraz dohromady a od čísla musí být oddělen zúženou mezernicí). Stupeň alkoholu se sází jeko jeden výraz bez mezer - 12° pivo.

Menu

Statistika

Počet domén: 2016

Nejnovější:
dostap.cz / Dohodou

Nejdražší:
josefsvejk.cz / 30 000 000 Kč

Nejlevnější:
moia.sk / 49 Kč

Přihlášení uživatele

Zajímavé články

Forex aneb Seznam je světový

Seznam se stává světový, na některá klíčová slova vyhazuje stránky, kde není ani slůvko česky a jsou celé v angličtině. Na klíčové slovo forex je nejnavštěvovanější stránka pouze v angličtině, tak tomu lze jistě věřit :). Další prdovina je když vyhodí na přední stránky web, kde není žádný obsah a doména pouze parkuje. čtěte více

Nechat si platit za reklamu svých produktů

Geniální podnikatelský záměr. Firma vyrobí program, uvede ho na trh a pak začne na tento program nabízet placené školení. Říkáte si, že je to nesmysl?  čtěte více

Nejoblíbenější weby v USA

Dubnovému žebříčku nejnavštěvovanějších internetových stránek v USA vévodí vyhledávač Google se 171 903 959 unikátních návštěvníků, vyhledávač tak uhájil první příčku z března. Na druhou příčku se propracoval další vyhledávač  yahoo.com, který přeskočil stránky sociální sítě facebook.com se 164 633 630 unikátními návštěvami na území USA     . čtěte více

Milníky ve vývoji internetu

Na časové ose jsou znázorněny roky spuštění nejvýznamnějších internetových projektů včetně těch českých  čtěte více

SEO Guru pátrá: Akcie

Otestovali jsem vyhledávače na klíčové slovo Akcie. SEO Guru opět zklamal. Našli jsme co jsme nehledali. Samozřejmě s naprosto rozdílným výsledkem mezi vyhledavači S + G   čtěte více

Domény .EU budou mít vlastní AUTH-ID

Centrální registr .EU domény – sdružení EURID se rozhodl od 21.listopadu 2012 zvýšit ochranu majitele domény. Tak jako většina registrů bude i doména .EU mít vlastní AUTH-ID, na základě kterého bude možné na doméně .EU provádět změny. Nebude tak potřeba každou změnu potvrzovat z emailu majitele domény. Stávající registrátor domény bude plně odpovědný za vydání AUTH-ID uživateli a po jeho použití platnost automaticky zaniká. čtěte více

Žebříček 500 prodaných domén ve světě mezi roky 1999 až 2010

Historie prodaných mezinárodních domén od roku 1999 do roku 2011. V seznamu 500 domen není samozřejmě jediná česká doména. Na prvním místě se se od roku 2010 drží sex.com, na druhém pak fund.com z roku 2008. čtěte více

Státní úřad vyhrál arbitráž o domény

Také vlastníte doménu, o kterou by mohl mít zájem státní úředník? Co třeba domény s názvy měst, obcí, ulic, náměstí, státních památek, ale i třeba názvy řek, rybníků apod. čtěte více

Ceny prodaných domén v roce 2011

Ceny nejdražších domén v tomto roce 2011: social.com 2,6mil., Gambling.com 2,5mil., domainname.com 1mil. USD   čtěte více

TOP 100 nejdražších domén

které byli prodány v roce 2010. Nikoho nepřekvapí, že nejdražší doménou je sex.com čtěte více

Dnes je pondělí 27.ledna 2020